တ႐ုတ္ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းစုက MAI ကို Embraer အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္ႏွစ္စီး ငွားရမ္းမည္

တ႐ုတ္ဘ႑ာေရးလုပ္ ငန္းစု (China Development Bank) က ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Myanmar Airways International (MAI) သို႔ Embraer အမ်ိဳးအစားေလ ယာဥ္ႏွစ္စီး ငွားရမ္းရန္သေဘာ တူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ထိုသို႔ငွားရမ္းရန္ ၂၀၂၀ စင္ကာပူေလေၾကာင္းျပပြဲ ဆက္ စပ္အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာ တူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ၾသဂုတ္ တြင္ စတင္ေျပးဆြဲရန္ စီစဥ္ထား သည္။

လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ Embraer E190 သည္ ဂ်က္ေလ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး MAI ၏ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးစဥ္သာမက ၎ကမိတ္ဖက္ေလေၾကာင္းလိုင္း Air KBZ ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ကူ ညီမည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘ဂ်က္ေလယာဥ္ ႏွစ္စီးကို MAI ကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းဟာ Embraer ရဲ႕ ပၪၥမေျမာက္မ်ိဳး ဆက္ကို ေစ်းကြက္ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ ထြင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု CDB ေလေၾကာင္းလိုင္းဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ျမႇင့္္တင္ေရး အရာရွိ ခ်ဳပ္ ပီတာဂြတ္မန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေလယာဥ္ ငွားရမ္းျခင္းကို CBD ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းက ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ CDB ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းသည္ China Development Bank ဘ႑ာ ေရးလုပ္ငန္းစုက ပိုင္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ယခုေလယာဥ္ပ်ံငွားရမ္းျခင္း ကို ၎လုပ္ငန္းစုနယ္သာလန္ ကုမၸဏီခြဲက ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

MAI ၏ အႀကီးအကဲ ဦးေက်ာ္ဟန္က ‘‘ဒီဂ်က္ေလယာဥ္ ႏွစ္စီးက MAI ကို ျမန္မာ့ေလ ေၾကာင္းေစ်းကြက္မွာ ေရွ႕ေျပး ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီေလယာဥ္အ သစ္ေတြက ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပ ပ်ံသန္းမႈေတြမွာ သက္ေသာင့္ သက္သာ အရည္အေသြးျမင့္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာပါ’’ ဟု ဆိုသည္။

MAI သည္ ရန္ကုန္- မႏၲေလးသို႔ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲၿပီးႏိုင္ငံ တကာတြင္လည္း တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ တိုင္ေပ၊ ေတာင္ကိုရီး ယားႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ကို ပ်ံသန္းေျပး ဆြဲေနသည္။

လက္ရွိတြင္ A319 ေလ ယာဥ္သံုးစီးႏွင့္ A320 တစ္စီးပိုင္ ဆိုင္ထားသည္။ လက္ရွိတြင္ျပည္ တြင္းမွ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပ်ံသန္းသည့္ ေစ်းကြက္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို MAI က ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ၂၀၂၀ ႏွစ္ ကုန္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ဆျမင့္တက္ရန္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။