အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္းတစ္ခု အစျပဳျခင္း

‘ ..... ေလယာဥ္ထဲ၀င္ဖို႔ (တက္ဖို႔) သြားေတာ့ ေလယာဥ္ မွဴးႀကီးေတြက ေလယာဥ္ေခါင္း ခန္းထဲကေန လက္ယမ္းျပၾက တယ္။ သူတို႔လည္း ကိုယ့္ျမန္မာ ျပည္သူ၊ ျပည္သား ေမာင္ႏွမေတြ ကို လာေခၚရတာ ေပ်ာ္ေနၾကတာ ေနမွာ။ ကိုယ္ေတြလည္း လက္ ျပန္ယမ္းျပရတာ ကိုယ့္မိဘလာႀကိဳလို႔ ေပ်ာ္ရသလိုမ်ဳိးပဲ။ ေပ်ာ္တယ္ဆိုတာေလ။ အေပ်ာ္ဆုံးပဲ။ အ ေပါ့ပါးဆုံးေျခလွမ္းေတြနဲ႔ ေလ ယာဥ္ေပၚတက္ရတာ အရသာရွိ လိုက္တာ ..... ’

ထိုစာပိုဒ္ေလးသည္ ႏိုဗယ္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အစျပဳရာၿမိဳ႕ လည္းျဖစ္၊ ကူးစက္ခံရသူႏွင့္ ေသဆုံးသူအေရအတြက္ အမ်ား ဆုံးၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ေသာ ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း သား ၅၉ ဦးထဲမွ ေက်ာင္းသူတစ္ ဦးက အိမ္အျပန္ခရီးတြင္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ သူမ၏ စိတ္ခံစားမႈမ်ား ကို လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ထုတ္ ေဖာ္ေရးသားခဲ့သည့္ စာစုထဲမွ စာ ပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ျဖစ္သည္။

ထို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သားမ်ားကို အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ဝူဟန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ေခၚ ေဆာင္မည္ဆိုသည့္သတင္းေတြ ၾကားရ၊ ဖတ္ရေတာ့ ကိုယ့္နား၊ ကိုယ့္မ်က္စိကိုပင္ မယုံခ်င္။ ထို ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သြားေရာက္ေခၚေဆာင္သည့္ အ ထူးေလယာဥ္ မႏၲေလးတံတားဦး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ကန္ေတာ္နဒီေဆး႐ုံကို ေရာက္ရွိ ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ စသည့္ သတင္းေတြ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ၾကားေန၊ ဖတ္ေနရေသာ္လည္း မယုံ၀ံ့၀ံ့ ယုံ၀ံ့၀ံ့ဆိုသလို ျဖစ္ေနဆဲ ပင္။

ထို ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း သားမ်ား၏ အိမ္အျပန္ခရီးႏွင့္ပတ္ သက္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္လည္း ေကာင္း၊ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ဓာတ္ပုံ မ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ပုံႏွိပ္စာလုံးမ်ား ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ဖတ္႐ႈေနရသည့္တိုင္ အဘယ္ေၾကာင့္ မယုံ၀ံ့၀ံ့ ယုံ၀ံ့၀ံ့ ျဖစ္ေနရပါသနည္း။ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ ရသည္။ ထိုသို႔  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရ ေသာ္ျငားလည္း အႏၲရာယ္ၾကား တြင္ ေနခဲ့ရေသာ ျမန္မာေက်ာင္း သူ ေက်ာင္းသားမ်ားကေတာ့ အမိေျမေပၚတြင္ ေျခစုံရပ္ေနႏိုင္ ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

အမွန္အတိုင္း၀န္ခံရလွ်င္ အစိုးရက ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္သိ ၿပီး အႏၲရာယ္ၾကားေရာက္ေန ေသာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အ ထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ေခၚထုတ္ကယ္ တင္သည္ဆိုသည့္ကိစၥမွာ ဘ၀ တြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မၾကားခဲ့ ဖူးေသာကိစၥျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ ရာစုႏွစ္၀က္ေလာက္ကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ အစိုးရအေျပာင္း အလဲမ်ား၊ စနစ္အေျပာင္းအလဲ မ်ားရွိခဲ့သည္ကို အားလုံး ေတြ႕ ျမင္သိရွိ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ မည္သည့္အစိုးရ၊ မည္သည့္စနစ္ မ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လူမႈဘ၀ကို တန္ ဖိုးထားျခင္း၊ ေလးစားျခင္းတို႔ မရွိ ခဲ့ေပ။ တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္း၊ ေလးစားရေကာင္းမွန္း မသိၾက တာလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကိုယ့္ တာ၀န္ကိုယ္ မသိၾကတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မေကာင္းသည့္စ နစ္တစ္ခုကို ဆိုးေမြအျဖစ္ခံယူ ရင္း လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကတာ လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေသခ်ာသည္ က မည္သည့္အစိုးရကမွ် ႏိုင္ငံအ တြင္း၊ အျပင္ရွိ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လူမႈဘ၀ကို မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ် တန္ဖိုးထား ေလးစားမႈမရွိခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

အခုေတာ့ အစိုးရအဆက္ ဆက္၏ ‘ဆိုးေမြလက္ဆင့္ကမ္း အစဥ္အလာ’သည္ နိဂုံးကမၸတ္ အဆုံးသတ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ထို အဆုံးသတ္မႈသည္ ဝူဟန္မွ ျမန္ မာေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ အမိေျမ သို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုသည္ထက္ ထို သို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ရန္ ဆုံး ျဖတ္ခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ ရဲ၀ံ့ျပတ္ သားေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ထိုဆုံး ျဖတ္ခ်က္ကို လက္ေတြ႕က်က်ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကေသာ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ဝူဟန္မွ ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျပည္သူတို႔၏ အားေပးေထာက္ခံ မႈစသည့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေပါင္း စည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈက အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ ‘ဆိုးေမြလက္ ဆင့္ကမ္းအစဥ္အလာ’ကို အဆုံး သတ္သြားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါက ပို၍မွန္ေပလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံအတြင္း၊ အျပင္ ရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈဘ၀ကို တန္ဖိုးမထားခဲ့ၾကေသာ အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ ‘ဆိုးေမြလက္ ဆင့္ကမ္းအစဥ္အလာ’ အဆုံး သတ္သြားသည့္အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ ၿပိဳင္နက္မွာပင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လူမႈဘ၀ကို တန္ဖိုးထားေလးစား ေသာ ‘အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္း တစ္ခု အစျပဳ’လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေကာင္းသည္ ယခုတစ္ႀကိမ္ တည္းႏွင့္ ၿပီးမသြားေစရန္၊ ယခု ေနရာတြင္ပင္ ရပ္တန္႔မသြားေစ ရန္၊ ျမန္မာတည္သမွ် တည္တံ့ေန ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ စနစ္ ေကာင္းတစ္ခု ထာ၀ရတည္တံ့ရန္ အစိုးရ၊ ျပည္သူ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေပါင္းစည္းႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္ သည္။

‘ ..... ႏိုင္ငံတကာအလယ္ မွာ ျမန္မာဆိုတာ ျပလိုက္တာပဲ။ အတူတူေရႊ႕ရင္ ေရြ႕တယ္ဆိုတာ ျပလိုက္တာပဲ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႀကိဳဆိုမႈ၊ အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြ အေပၚ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈေတြ ေပါင္းၿပီး၊ စုေပါင္းၿပီးတြန္းလိုက္ တာ ေရြ႕သြားတယ္။ အမ်ားႀကီး ေရြ႕သြားတယ္။ ကမ႓ာနဲ႔ခ်ီၿပီး ေရြ႕ သြားတယ္’ဟု ဝူဟန္မွ အိမ္အ ျပန္ခရီးအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ခံစားမႈကို လူမႈကြန္ရက္ေပၚ တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူေလးက သူမ၏ ခံစား မႈစာစုတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ သည္။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ေဇာ္ထြဋ္ေမာင္ သည္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာေဆာင္း ပါးမ်ား ေရးသားသူျဖစ္သည္။)