အႀကံျပဳခ်က္

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား

လူတုိင္းေဒါသထြက္တတ္သည္။ ေဒါသကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လွ်င္ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားပါလာေလ့ရွိသည္။ တဒဂၤထြက္လာေသာ ေဒါသကိုမထိန္းႏုိင္ဘဲ စိတ္လိုက္မာန္ပါျပဳမူေဆာင္ ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ (သို႔မဟုတ္) လူမႈေရးနစ္နာသူမ်ားစြာရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေဒါသမထြက္ ေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ခ်ဳပ္တည္းႏုိင္စြမ္းရွိမည့္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္သိပါ

မိမိသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ လူစားမ်ိဳးလဲဆိုသည္ကို သိထားရန္ လိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိဖိအား ခံစားေနရသလား၊ မိမိစိတ္အလိုမက်ျဖစ္ေနသလားအစရွိသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္အေျခအေန သိထားပါက ျပႆနာမျဖစ္ပြားေအာင္ ေရွာင္ရွားရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ တင္းမာေနေသာ စိတ္ကို တရားထုိင္ျခင္း၊ အသက္ျပင္းျပင္း႐ွဴျခင္း၊ သတိကပ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရမည္။

အတိတ္ကို သင္ပုန္းေခ်ပါ

အတိတ္သည္ အတိတ္ကိစၥျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ မေကာင္းသည့္ အရာ မွန္သမွ်ကို လက္ရွိအခ်ိန္သို႔ သယ္ေဆာင္မလာဘဲ အတိတ္တြင္ ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ ထိုသို႔မခ်န္ခဲ့ပါက လက္ရွိ လူေနမႈဘ၀အေပၚ ထိခိုက္ႏုိင္ေစသည္။

သတိကပ္ပါ

တစ္ခုခုခံစားမိ (သို႔မဟုတ္) တစ္ခုခုျပဳမူေဆာင္ရြက္မည္ႀကံတုိင္း သတိကပ္သင့္သည္။ သတိကပ္ ျခင္း၊ မကပ္ျခင္းက အေလ့အက်င့္ႏွင့္ဆုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သတိကပ္တတ္ေအာင္ေလ့က်င့္အားထုတ္ ရပါမည္။

ေက်းဇူးတရားသိတတ္ပါေစ

ကမၻာေပၚတြင္ ေမတၱာတရားကဲ့သို႔ ေက်းဇူးတရားသိတတ္ျခင္းကလည္း အာနိသင္ႀကီးလွသည္။ အရာအားလံုးက မိမိအေပၚတုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်းဇူးရွိေၾကာင္း ႀကံဖန္ေတြးတတ္လွ်င္ စိတ္ၿငိမ္းေအးရသည္။ စိတ္ၿငိမ္းေအးလွ်င္ ေဒါသေလ်ာ့ပါးသြားမည္။

_Ref;Wiki