ျပည္သူလူထုကို ႏွိပ္စက္မည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ျပန္လည္ ထြန္းကားမလာေရး ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု သမၼတေျပာၾကား

ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္တုဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−ေအပီ)

- ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တု စိုက္ထူျခင္း သာမန္ကာလွ်ံကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္

- တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိေစေရးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္းကို ဥပမာေပးေျပာၾကား

 ျပည္သူလူထုကို ႏွိပ္စက္မည့္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳး ျပန္လည္ထြန္းကားျခင္းမရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ကေျပာၾကားသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ရက္က ေနျပည္ေတာ္ သေျပကုန္းအ၀ိုင္း ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္တုဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။  ဒီမိုကေရစီထြန္းကား၍ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ျပည္ေထာင္ စုႀကီးအျဖစ္ တည္ထြန္းေစရန္ ရည္သန္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံ မယ့္စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ေတာ္ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ထား ရွိၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု သမၼတကဆုိသည္။

ယင္းသို႔ မြန္ျမတ္သည့္အိပ္ မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အစိုးရက ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ရဟန္း ရွင္လူ၊ ျပည္သူ၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးကလည္း အမ်ိဳးသားအာ  ဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ လြတ္ လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး၊ တပ္မ ေတာ္၏ ဖခင္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအား ေက်းဇူးဆပ္ ေသာအားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းအားေပး ကူညီၾကရန္ ပန္ၾကားလိုေၾကာင္း   သမၼတက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကား သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ မူ ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္း ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကို ျပည္သူလူ ထုက လိုက္နာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ကာ မေမ့ေသးေၾကာင္းျပသ  ရန္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ တိုက္တြန္းသည္။

‘‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္မွန္း ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ပန္းတုိင္သို႔အ ေရာက္စည္းလံုးညီၫြတ္စြာခ်ီ တက္ၾကပါစို႔လို႔ အေလးအနက္  သႏိၷ႒ာန္ျပဳၾကရန္ တုိက္တြန္းႏိႈး ေဆာ္အပ္ပါတယ္’’ ဟု သမၼတက   ဆုိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအ တြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈ ေရး၊ ညီၫြတ္ေရးစသည့္ နယ္ ပယ္က႑စံုအတြက္ မူ၀ါဒလမ္း  စဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ား ခ်မွတ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း  ယခုအထိအေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည္ကို ၀မ္း နည္းဖြယ္ရာေတြ႕ျမင္ေနရသည္ ဟု သမၼတက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားအာဇာ နည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းနဲ႔တကြ တိုင္းရင္း  သားေခါင္ေဆာင္ႀကီးမ်ားေမွ်ာ္ မွန္းခဲ့တဲ့ အိပ္မက္ကို အေကာင္  အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ကိုယ္စြမ္း ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိ ပါတယ္’’ ဟု သမၼတကျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္သား မ်ားအား ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ စြက္ဖက္ျခင္းမရွိေစေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေျပာၾကားခဲ့သည့္မိန္႔ ခြန္းမ်ားကို ဥပမာေပးထည့္သြင္း  ေျပာၾကားသည္။

‘‘တပ္မေတာ္၏ ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း လိုက္ နာရန္အခုလို မိန္႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။  ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလွ်င္းစြက္ဖက္ ျခင္းျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္။ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ဗိုလ္ မ်ားႏွင့္ တပ္သားမ်ားသည္ပါတီ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္  မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါ၀င္စြက္ ဖက္ျခင္းအလွ်င္းမရွိေစရလို႔ႏုိင္ငံ ရဲ႕စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ရည္ ရြယ္ၿပီး ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္ကို လည္းလမ္းၫႊန္ခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ဂႏၴ၀င္စာအုပ္မွာေလ့လာ ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္’’ ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ‘‘ဒီတပ္မေတာ္ဟာ တစ္ဖြဲ႕တစ္ပါတီ လူတစ္စုအ တြက္ တည္ေထာင္ထားတာမ ဟုတ္ဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၊တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ မည္သို႔ေသာ တပ္မေတာ္မ်ိဳးျဖစ္ သင့္သည္ကို အထူးသတိျပဳဆင္ ျခင္ဖြယ္ရာမိိန္႔ၾကားခဲ့တာကို ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ရွားပါးမိန္႔ခြန္း မွာဖတ္ရပါတယ္’’ ဟု သမၼတက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍လည္း ေတာင္တန္းေဒသ  မ်ားအတြက္ နယ္ေျမတြင္းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိေၾကာင္းကို ပင္လံု  စာခ်ဳပ္အပိုဒ္ (၅) တြင္လက္ခံခဲ့ သည္ဟု သမၼတကဆိုသည္။

ယခုကဲ့သု႔ိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တု စိုက္ထူျခင္းသည္ သာမန္ကာလွ်ံ ကာ အသြင္သဏၭာန္မ်ိဳးေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံအ ေရးအရာမ်ားအတြက္ အႏွစ္သာ ရရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္း ျမင့္ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတက မ်ိဳး ဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ၊ တုိင္း ျပည္အတြက္ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ  ေမတၱာႏွင့္ မြန္ျမတ္ေသာလမ္းစဥ္ မ်ားကို အတုယူရန္လည္း တိုက္ တြန္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္၊ ရာထူးမမက္ဘဲ လြတ္လပ္ေရးအ တြက္ အသက္ေပးအနစ္နာခံသြား ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို နမူနာယူကာ တုိင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးသယ္ပိုးရန္ လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကဥပမာ ေပးသြားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္တု ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္  သမၼတဦး၀င္းျမင့္အပါအ၀င္ ဒုတိ ယသမၼတ (၁)၊ ဒုတိယသမၼတ (၂) ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အ ျခားတာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္အသီးသီး ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၈,၀၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္ မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ဖြင့္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ပါ က်ပ္ ၁,၀၀၀ တန္မ်ားကို  တစ္ ဦးလွ်င္ ငါးရြက္ႏႈန္းလဲလွယ္ေပး ခဲ့သည့္အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း ေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္မ်ားလည္း ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

၁၈ ေပျမင့္ေသာ ႐ုပ္တုအ တြက္ ေၾကးပိႆာခ်ိန္ ခုနစ္တန္ ခန္႔ အသံုးျပဳကာ စုစုေပါင္းက်ပ္ သိန္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့ သည္။ အဆုိပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီး ေၾကး႐ုပ္တုသည္ လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးေန႔ တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။