ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕မွ အရာရွိမ်ားကို လမ္းေဘးေက်ာင္းသာသာတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေစၿပီး မာစတာဘြဲ႕ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းသည္ ရွက္စရာေကာင္းသည္ဟု ေ၀ဖန္

သင္တန္းစရိတ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ေပးသျဖင့္ ထိုတကၠသိုလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္မိဟု ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဆို

 ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႕မွ အရာရွိမ်ားကို ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာ သင္တန္း (MPA) မ်ားေပးရာ တြင္ လမ္းေဘးေက်ာင္းသာသာ  ရွိသည့္ တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေစ ၿပီး မာစတာဘြဲ႕မ်ားခ်ီးျမႇင့္ျခင္း သည္ ရွက္စရာအလြန္ေကာင္း သည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ ဖန္ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ စစ္ေဆးေတြ႕ ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္ သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံ စာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးရာ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အ ဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ Akamai University ႏွင့္ မေလး  ရွားႏုိင္ငံရွိ EDS Business School အမည္ရွိေက်ာင္းမ်ားသို႔ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာ သင္တန္း (MPA) မ်ားတက္ ေရာက္ေစရန္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၀ ေက်ာ္ သံုး စြဲခဲ့သည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးအ စီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

Google Map တြင္အဆုိပါ  တကၠသိုလ္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း ကိုရွာေဖြရာ ဆုိင္တန္းလ်ားအ  လယ္တြင္လြတ္ေနသည့္ အခန္း ၌ ဖြင့္ထားေသာ Akamai University ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပီနန္ ၿမိဳ႕ရွိ လူေနရပ္ကြက္မွအခန္းတစ္ ခန္း၌ ဖြင့္ထားေသာ EDS Business School အမည္ရွိေက်ာင္း မ်ားကိုသာ ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးမ်ိဳး၀င္းကလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ေက်ာင္းပံုစံက ေနျပည္ ေတာ္မွာရွိတဲ့ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္ ထဲက မူႀကိဳအဆင့္သာသာျဖစ္ေန သလို နာမည္အရေက်ာ္ေစာမႈမရွိ တဲ့အျပင္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရက လည္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမေပး ထားတဲ့အေပၚ ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြအေပၚ ထားတဲ့ေစ တနာက  ေလးစားခ်င္စရာပါပဲ’’ ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးမ်ိဳး၀င္းကေျပာသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားသင္ၾကားေစ ရန္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ား၏ တရား၀င္ အသိအမွတ္မျပဳထား သည့္ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုသို႔ ေပးရ သည့္ က်ပ္သန္း ၁၉၀ ေက်ာ္ကို သင္တန္းေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္း အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း၊ အ ျခားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားေရြး ခ်ယ္ျခင္းမျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အ ေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရာ၌ သင္ တန္းစရိတ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ ေပးျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါတကၠ သိုလ္ႏွစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့မိ ေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္ အဖြဲ႕က ေနာင္တြင္ ဥပေဒကို လိုက္နာၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ  ထားသည္။

၂၀၁၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အ ဆိုပါေက်ာင္းမ်ားကို  သက္ဆုိင္ ရာႏုိင္ငံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ သည့္ ေက်ာင္းမ်ားမဟုတ္ဘဲစီး ပြားရွာ႐ံုသက္သက္ ေက်ာင္းမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အ ထားမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရ ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဗဟိုအဆင့္ ျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက လမ္းေဘး ေက်ာင္းေတြနဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး ကိုယ့္ဌာန  က ၀န္ထမ္းေတြကို သင္တန္းေပး၊ မာစတာဘြဲ႕ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ကိစၥမွာ ကမၻာ့အလယ္မွာအေတာ္ရွက္စ ရာေကာင္းတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးမ်ိဳး၀င္းကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ရာထူး၀န္အဖြဲ႕မွ အ ရာရွိႀကီးမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာ သင္တန္း (MPA) မ်ားကို အသိ အမွတ္ျပဳမခံထားရသည့္ တကၠ သိုလ္ႏွစ္ခုမွ ဆရာမ်ားက ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၉ မတ္လ အထိ လာေရာက္သင္ၾကားခဲ့ သည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး  မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၂) မွ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ကေျပာသည္။

‘‘သူ႔လိပ္ျပာသူမလံုတဲ့ EDS ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပ့ခ်္ ေတာင္ ျပန္ျဖဳတ္သြားပါတယ္။  ႏုိင္ငံကေတာ့ သန္း ၂၀၀ နီးပါး  ေရစုန္ေမ်ာသြားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။  ေနာက္ဒါမ်ိဳးမလုပ္ေတာ့ပါဘူးဆို ၿပီး ၀န္ခ်ေတာင္းပန္႐ံုနဲ႔ ပိုက္ဆံ ျပန္မရသလို ဂုဏ္သိကၡာလည္း ျပန္ရလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူမႈ၊  တာ၀န္ခံမႈေတြကို ကြၽန္ေတာ္အ ပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ ၾကပ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးမ်ိဳး ၀င္းကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၃၂ ဦးအမည္စာ ရင္းေပးသြင္းထားၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္  ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေ၀း၌ ၂၂ ဦးသာ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာသည္။