တနသၤာရီဂ်ာနယ္အမႈ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ ယေန႔အမိန္႔ခ်မည္

 ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္ တြင္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒျဖင့္ ပထမဆုံး အေရးယူခံရသည့္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္အမႈႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီးျပင္ဆင္မႈ တင္သြင္းျခင္း အေပၚတနသၤာရီတိုင္း တရား လႊတ္ေတာ္က ယေန႔ အမိန္႔ခ်မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္က တနသၤာရီဂ်ာနယ္တြင္ မူးေဆးအိုး ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ‘မဲဆြယ္အ ၿပဳံး’ သေရာ္စာေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သေရာ္စာပါ ေရးသားခ်က္ မ်ားသည္ ၎ႏွင့္တကြမိသားစုဝင္ မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေစာ္ ကားသည္ဆိုကာ တနသၤာရီတိုင္း  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့ လဲ့ေမာ္က တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ ဦးမ်ိဳးေအာင္ကို ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္  တရား႐ုံး၌ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အမႈရင္ဆိုင္ၿပီးေနာက္ ယမန္ႏွစ္  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္႐ုံးခ်ိန္းက သေရာ္စာပါ အေၾကာင္းအရာ သည္ တနသၤာရီ တိုင္းအစိုးရအ ဖြဲ႕၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎၏မိသားစု ဝင္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းေရးသားျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ သ တင္းမီဒီယာဥပေဒပါ လြတ္လပ္ စြာေရးသားပိုင္ခြင့္ဟူသည့္ အ ခြင့္အေရးေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ ေရးသားျခင္းတို႔ ထင္ရွားသျဖင့္  သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ (ခ) အရ ဒဏ္ေငြက်ပ္ငါးသိန္း ေပးေဆာင္ရန္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္  တရား႐ုံးကအမိန႔္ခ်ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အမိန္႔ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တရား႐ုံးသို႔အယူ ခံတင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္အမိန္႔ကို ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳဘဲ ထပ္မံအ တည္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ခ႐ိုင္တရား ႐ုံးမ်ား၏ အျပစ္ရွိေၾကာင္းအမိန္႔ ခ်မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိ၍ တိုင္း တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပင္ဆင္မႈ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။

တနသၤာရီဂ်ာနယ္အေပၚ  အျပစ္ရွိေၾကာင္း အမိန္႔ခ်ျခင္း သည္  ျမန္မာ့မီဒီယာေလာကတစ္ ခုလုံး၏ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္၍ အ ျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း  ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ အပါ အဝင္ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းရွစ္ဖြဲ႕ က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထား သည္။