လူဦးေရငါးေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေရွာင္စခန္း ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရးစတင္ေဆာင္ရြက္

စစ္ေရွာင္မ်ား၏ သေဘာထားအတိုင္း ေနရပ္ျပန္ေရး၊ ေနရာသစ္၌ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ကရင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (DKBA) ခြဲ ထြက္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္  သုံးႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေရွာင္ စခန္း ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စ ခန္းတာဝန္ခံႏွင့္  ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူတို႔က ေျပာသည္။

ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္၊ ကရင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စခန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ရက္က ၿမိဳင္ႀကီးငူဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၌ေတြ႕ဆုံၿပီး စစ္ေရွာင္ မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး  ကိစၥကို စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း စခန္းတာဝန္ခံ ဦးထြန္းကေျပာ သည္။

စစ္ေရွာင္မ်ားက ေနရပ္ျပန္  လည္ ေနထိုင္ခ်င္ေသာ္လည္း နယ္ေျမမေအးခ်မ္း၍ စစ္ေရွာင္ စခန္းႏွင့္ ႏွစ္မိုင္အကြာရွိ ေနရာ တြင္ ေျမကြက္မ်ားေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္  ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္စစ္ေရွာင္ စခန္း၌ အိမ္ေျခ ၈၇၀ မွ လူဦးေရ  ငါးေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္ဟု  ၎ ကဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ ႀကီး ဦးေစာဘိုဘိုကလည္း ‘‘လက္ ရွိမွာေတာ့ အဲဒီမွာရွိေနဆဲလူေတြ အေနနဲ႔ ဒီအနီးအနားတစ္ဝိုက္မွာ  ေနခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ အသံမ်ိဳးၾကား ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူဦးေရဘယ္ ေလာက္က ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္ လိုေနခ်င္သလဲဆိုတာ အတိအ က် စာရင္းမရေသးဘူး’’ဟု ေျပာ သည္။

ယခု ၿမိဳင္ႀကီးငူစခန္းပိတ္ သိမ္းေရး အစီအစဥ္သည္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီ ခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး ဆိုင္ရာ  အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာ ဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္း  တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

စခန္းပိတ္သိမ္းေရးဟု ဆို ေသာ္လည္း စစ္ေရွာင္မ်ား၏အ ျမင္သဘာထားဆႏၵအေပၚ မူ တည္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေစာဘိုဘိုကေျပာသည္။   ပိတ္ သိမ္းမည့္ရက္သတ္မွတ္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံ မ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵအေပၚ အစိုးရကပံ့ပိုးေပးသည့္ ပုံစံျဖင့္  တစ္ဆင့္ခ်င္း ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘ေနရပ္ ျပန္ခ်င္တဲ့သူေတြ အတြက္လည္း ျပည့္စုံလုံေလာက္ တဲ့ အခ်ိန္ဖန္တီးေပးမယ္။ ေနရာ သစ္မွာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ခ်င္တဲ့ လူေတြဆိုရင္လည္း ျပည့္စုံလုံ ေလာက္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးမယ္’’ဟု ဦးေစာဘိုဘို က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဖန္တီးေပးၿပီးအားလုံး ေျပာင္းေရႊ႕စရာမလိုဘဲ ကနဦး ေျပာင္းသူမ်ား၏ အေျခအေနကို  က်န္ေနသူမ်ားက ေလ့လာႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ လက္ရွိအ ေျခအေနထက္ ပိုေကာင္းတဲ့အ ေျခအေနတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးမွာ ပဲ။ အဲဒီေနရာမွာသူတို႔ သေဘာမ က်လို႔ ျပန္လာေနရင္လည္းရ တယ္’’ဟု ဦးေစာဘိုဘိုကေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ လူမႈပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ IDP စခန္းအေရအတြက္ ၁၂၈  ခုရွိၿပီး ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၁၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းအစိုးရ က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အ တြင္း ရွိစစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ ေရးအတြက္ အစိုးရ၊လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕၊ ဘာသာေရးအသင္းအ ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကူညီေရးအဖြဲ႕မ်ားအ ၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေန ျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္အေရ အတြက္တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။

More in Local News Section