ဆရာစံပလာဇာ ေျမႏွင့္အေဆာက္အအုံငွားရမ္းမႈ ကာလေပါက္ေဈးထက္မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသန္းခန္႔ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းသာ ေပးေဆာင္ေန

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆရာ စံပလာဇာေျမႏွင့္ အေဆာက္အ အုံကို ေဈးႏႈန္းေလ်ာ့နည္းစြာျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာနစ္နာေနေသာေၾကာင့္ ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ဆန္း စစ္၍ ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္ က တိုက္ တြန္းသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ စစ္ေဆးေတြ႕ ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္ သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံ စာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးရာ တြင္ ဦးထြန္းျမင့္က ေတာင္းဆို ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔အစိုး ရတက္မလာခင္ အလ်င္အျမန္ ငွားရမ္းမႈကိစၥျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရွိပါတယ္’’ဟု ဦးထြန္းျမင့္က ေျပာသည္။ ဆရာစံပလာဇာေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံကို ၂၀၁၆ မတ္လ ၄ ရက္မွ ၂၀၆၆ မတ္လ၃ ရက္ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ငွားရမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးျမႇင့္ငွားရမ္းလိုပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁၀ႏွစ္ျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ငွားရမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ ျပထားသည္။

ဆရာစံပလာဇာ ေျမႏွင့္ အ ေဆာက္အအုံကို ယခင္သမဝါ ယမ၀န္ႀကီးဌာနက သမဝါယမ အသင္းစုခ်ဳပ္သို႔ ငွားရမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းငွားရမ္းမႈကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးက သုံးသပ္စိစစ္ရာတြင္ ငွားရမ္းခ သည္ ေဒၚလာႏွင့္ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဈးႏႈန္းအေပၚ စဥ္းစားစရာမ်ားရွိသျဖင့္ စာခ်ဳပ္ ကို ႏွစ္စဥ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ က အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သမဝါယမ၀န္ႀကီးဌာနက ျပင္ ဆင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ငွားရမ္းခဲ့သည္ဟု ဦးထြန္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိး၀င္းက ‘‘သမ၀န္ႀကီးကလည္း အစိုးရအ ေျပာင္းအလဲျဖစ္ခါနီးမွ သမအ သင္းခ်ဳပ္ကို ငွားေပးခဲ့တာက လည္း အထူးအဆန္းျဖစ္ေနပါ တယ္။ ဒါကို ဌာနအေနနဲ႔ ေသခ်ာ ရွင္းျပေစလိုပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာန မရွိေတာ့ဘဲ ေခတ္နဲ႔မေလ်ာ္ညီတဲ့ သမဥပေဒကို ျပင္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု လႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေ၀းတြင္ေျပာသည္။

အဆိုပါ ပလာဇာအေဆာက္ အအုံသည္ စတုရန္းမီတာ ၈,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ယင္းေျမငွားရမ္း ခ၏ လက္ရွိေပါက္ေဈးအရ တစ္ ႏွစ္လွ်င္ လက္ရွိငွားရမ္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ သန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္ မ်ားအရ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၂၀,၀၀၀ သာ ေပးသြင္းေန ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

‘‘ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ မ်ားစြာ နစ္နာဆုံး႐ႈံးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီ ကိစၥျဖစ္ေနတာ အေတာ္ၾကာပါ ၿပီ။ အခုလည္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီ ရင္ခံစာမွာ ပါလာျပန္ပါၿပီ။ ကၽြန္ ေတာ့္မဲဆႏၵနယ္က လူေတြကို ဘယ္လိုမ်က္ႏွာျပရမလဲေတာင္ မသိျဖစ္ေနပါတယ္’’ဟု ဦးထြန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၂ ဦး အမည္ စာရင္းေပးသြင္းထားကာ ၂၂ ဦး သာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊြတ္ေတာ္နာ ယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာသည္။