ဖက္ဒရယ္ဦးတည္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိပါက ၂၀၂၀ သည္ ပဋိပကၡကာလ ျဖစ္လာႏိုင္ဟုဆို

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ယင္းေဒသမ်ား၌ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ ပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕(ACLED) က ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ကာလရွည္ၾကာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို တန္ဖိုးထားေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ဦးတည္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိပါက ၂၀၂၀ သည္ ပဋိပကၡကာလတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ACLED မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၉ အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေျမာက္ဦးႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ တိုက္ပြဲအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားၿပီး အႀကိမ္ေရ ၈၀ အနည္းဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းျပားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ တိုက္ပြဲဒုတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အရပ္သားမ်ားကို ဦးတည္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ယမန္ႏွစ္အတြင္း အႀကိမ္ေရ ၁၃၈ ႀကိမ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းအေရအတြက္သည္ ၂၀၁၈ ထက္ ကိုးဆခန႔္ ျမင့္တက္လာသည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကဆိုသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္မူ အႀကိမ္ေရ ၅၆ ႀကိမ္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ACLED က ေဖာ္ျပသည္။

ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေဒသတြင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္က ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (SSPP/SSA) စိုးမိုးရာ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ဆိုကာ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။ လက္ရွိ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေနမွာ ပိုမိုဆိုး႐ြားသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္အေပၚ  စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား’’ဟု ဦးစိုင္းလိတ္ကဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေရး သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပဋိပကၡမ်ားေလ်ာ့က်ေစေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဦးစိုင္းလိတ္က တိုက္တြန္းသည္။